Vanaf 2024 mogen we de dierenbescherming verwelkomen als nieuwe deelnemer aan onze organisatie, Welkom!
De collecteweek is dit jaar van 15 t/m 20 april

Welkom op de website van de Goede Doelen Week Gennep! De organisatie van de GDW bestaat volledig uit vrijwilligers die een gezamenlijke collecte organiseren voor 14 landelijke CBF-erkende organisaties. In één collecteweek in april wordt door vele collectanten in Gennep gecollecteerd voor alle deelnemende organisaties.
De organisatie kan altijd hulp gebruiken, van collectanten maar ook vrijwilligers die andere hand- en spandiensten willen verrichten.

Dringende oproep:

‘De werkgroep collectanten is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen om alle enveloppen weer op tijd in de brievenbussen van alle bewoners in Gennep te krijgen. Hierdoor kunnen we ook dit jaar weer een mooie opbrengst realiseren om de doelen te helpen bij hun doelstellingen. Aanmelden kan via de button hierboven of via mail: collectanten@gdw-gennep.nl

GDW-Gennep in de  pers

Opbrengst 2023


De verdeling over de 13 deelnemende fondsen is als volgt:


Alzheimer Nederland                                                    € 1686,16

Nationaal MS Fonds                                                      € 1187,90

Hartstichting                                                                   € 1902,58 

Hersenstichting                                                              € 1653,02

KWF (afd. Gennep) kankerbestrijding                         € 2218,33

Longfonds                                                                      € 1194,21

Nationaal Fonds Kinderhulp                                         € 1295,19

Nederlandse Brandwondenstichting                          € 1020,88

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapt Kind   € 1041,07

Nierstichting                                                                   € 1405,36

Prinses Beatrix Spierfonds                                            € 1327,83

Reumafonds                                                                   € 1340,16

Rode Kruis afd. Gennep en omgeving                        € 1493,48


Kosten  2023


Kosten webserver                                                                          €55,66
Drukwerk Janssen pers (minus €100 sponsoring)                    €717,31
Bankkosten                                                                                     € 83,65
Diversen                                                                                           €125,60

Totale kosten 2022                                                                        € 982,22

CONTACT FORMULIER

Vul uw gegevens in om deel te nemen aan een betere en mooiere wereld.
*verplichte velden 

“Burgemeester De Koning overhandigde de eerste collectebussen aan collectanten van het eerste uur Willemien van Duuren en George Verburg”
De groepsfoto van de coördinatoren van het eerste uur

In 2017 is het initiatief genomen door wijkplatform Gennep-West en enkele inwoners van Gennep om een Goede Doelen Week Gennep op te starten. Zij benaderden alle lokale coördinatoren van de CBF-erkende organisaties die in Gennep een collectevergunning hebben. De coördinatoren van 13 landelijke CBF-erkende organisaties hebben vervolgens de krachten gebundeld. 

De Gennepse collectanten van de 13 deelnemende organisaties werden benaderd met het verzoek tijdens de gezamenlijke GDW te gaan collecteren. Hiermee behoren de collectes in de landelijke collecteweken voor deze 13 organisaties in Gennep tot het verleden. Groot voordeel voor de organisaties is dat nu in alle straten van Gennep gecollecteerd kan worden, wat voorheen dikwijls niet lukte als gevolg van een te kleine groep collectanten. Voordeel voor de inwoners van Gennep is dat zij nog slechts éénmaal een collectant aan de deur krijgen i.p.v. voorheen tot wel 13 collectanten. 

In de maanden voorafgaand aan de eerste GDW werd er door de organisatie hard gewerkt om een draaiboek te maken, afspraken te maken, een stratenplan te maken, sponsoren te benaderen, drukwerk te regelen etc. 

In April 2018 was het zo ver: de eerste Goede Doelen Week in Gennep vond plaats. Zo’n 150 collectanten gingen huis aan huis de enveloppen rondbrengen en de nodige uitleg geven. Een week later werden de gevulde enveloppen met verzegelde collectebussen weer opgehaald. Er waren twee telavonden en ook daarna kwamen er nog enveloppen binnen via de collectebus die bij Bruna stond.

Er werd een prachtig bedrag opgehaald, wat vervolgens verdeeld werd over de 13 deelnemende organisaties. De eerste GDW in Gennep is naar tevredenheid van de organisatie verlopen. Na een uitgebreide evaluatie sloot de organisatie 2018 af.

De GDW 2019 was eveneens succesvol na wat verbeterpuntjes en de ervaring van 2018. 

In 2020 hebben wegens het Covid-19 virus geen collecte kunnen houden waarna we in 2021 een aangepaste collecte hebben gehouden.

Gelukkig konden we in 2022 weer een geslaagde collecte organiseren!

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de GDW 2023 in volle gang. De feedback van collectanten is verwerkt, de organisatie verder vormgegeven en verschillende nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld. 

Organisatie

uitsluitend vrijwilligers, onderverdeeld in een dagelijks bestuur en diverse werkgroepen: 

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Roos van Otterdijk

Penningmeester

Monique van de Wiel

secretaris

Remco van Ginkel

Algemene leden

Rob Hopman
 

Werkgroep Collectanten

Reny Jansen

Hennie Gulen

Ine Heldens

Gerry Hermsen

Remco van Ginkel


Werkgroep PR en Communicatie

Annemarie Bäumler

Linda Hegeman

André Wijers

Rob HopmanTelgroep

Joep Cobussen

Monique van de Wiel

Het privacystatement van GDW-Gennep komt hier z.s.m.